လုပ်ငန်းခွင်ပရီမီယံ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒ


လုပ်ငန်းခွင် ဆိုသည်မှာ အသုံးပြုသူများကို အလုပ်ခွင်တွင် အချက်အလက် ပူးတွဲဆောင်ရွက်ရန်နှင့် မျှဝေရန်အတွက် ခွင့်ပြုထားသည့် Facebook က ဖန်တီးထားသော အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းခွင်ပလက်ဖောင်းတွင် "ဝန်ဆောင်မှု" နှင့်အတူ လုပ်ငန်းခွင်ပရီမီယံဝဘ်ဆိုက်များ၊ အက်ပ်များနှင့် ဆိုင်ရာအွန်လိုင်ဝန်ဆောင်မှုများ ပါဝင်ပါသည်။
ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒတွင် သင်က ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးသောအခါ သင့်အချက်အလက်ကို ကောက်ယူသောနည်းနာ၊ အသုံးပြုသောနည်းနာနှင့် မျှဝေသောနည်းနာတို့ကို ဖော်ပြထားပါသည်။
ဝန်ဆောင်မှုကို အဖွဲ့အစည်းများက အသုံးပြုရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ အသုံးပြုရန်အတွက် ရည်ရွယ်ထားပြီး၊ ၎င်းကို သင့်အလုပ်ရှင် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု “အဖွဲ့အစည်း”) ထဲ သင်၏ဝင်ခွင့်နှင့် အသုံးပြုမှုကို တရားဝင်အခွင့်ပေးထားသည့် အခြားအဖွဲ့အစည်းက သင့်အတွက် စီစဉ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။
ဝန်ဆောင်မှုသည် သင် အသုံးပြုနိုင်သော အခြား Facebook ဝန်ဆောင်မှုများမှ ခြားနားပါသည်။ အဆိုပါအခြား Facebook ဝန်ဆောင်မှုများကို Facebook က သင့်အတွက် စီစဉ်ပေးပြီး ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင် စည်းကမ်းချက်များဖြင့် ထိန်းချုပ်ညွန်ကြားပါသည်။ သို့သော် ဝန်ဆောင်မှုကို သင့်အဖွဲ့အစည်းက စီစဉ်ပေးပြီး ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒနှင့် လုပ်ငန်းခွင် လက်သင့်ခံနိုင်သော အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒတို့က ထိန်းချုပ်ညွှန်ကြားပါသည်။
သင့်အဖွဲ့အစည်းက သင်၏ လုပ်ငန်းခွင်အကောင့် ("သင့်အကောင့်") အတွက် တာဝန်ရှိပြီး စီမံခန့်ခွဲပါသည်။ သင့်အဖွဲ့အစည်းသည် ဝန်ဆောင်မှုမှတဆင့် သင် ပေးသွင်းသော သို့မဟုတ် စီစဉ်ပေးသော ဒေတာကို ကောက်ယူမှုနှင့် အသုံးပြုမှုအတွက်လည်း တာဝန်ရှိပြီး ယင်းအသုံးပြုမှုကို သင့်အဖွဲ့အစည်းက Facebook ဖြင့် ထားရှိသော စည်းကမ်းချက်များဖြင့် ထိန်းချုပ်ညွှန်ကြားပါသည်။
ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုပေါ်လစီ အပြင်၊ သင့်အဖွဲ့အစည်းတွင် သင်၏ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သော နောက်ထပ် ပေါ်လစီများ သို့မဟုတ် ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းများ ရှိနိုင်ပါသည်။
သင်၏ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများ ရှိပါက၊ သင့်အဖွဲ့အစည်းကို ဆက်သွယ်ပါ။

၁။ မည်သည့်အချက်အလက်အမျိုးအစားများကို ကောက်ယူပါသလဲ။
သင်၊ သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ သို့မဟုတ် အခြားအသုံးပြုသူများက ဝန်ဆောင်မှုထဲ ဝင်သုံးသောအခါ သင့်အဖွဲ့အစည်းက အောက်ပါ အချက်အလက်အမျိုးအစားများကို ကောက်ယူပါသည်။
 • အမည်အပြည့်အစုံနှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာကဲ့သို့ သင်၏ ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်၊
 • သင်၏ အသုံးပြုသူအမည်နှင့် စကားဝှက်၊
 • သင်၏ အလုပ်ရာထူး၊ ဌာနအချက်အလက်နှင့် သင်အလုပ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းနှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားအချက်အလက်၊
 • အကောင့်သစ်ဖွင့်သောအခါ၊ အကြောင်းအရာ ဖန်တီးသောအခါ သို့မဟုတ် မျှဝေသောအခါ နှင့်၊ အခြားသူများဖြင့် မက်ဆေ့ချ်ပို့သောအခါ သို့မဟုတ် ဆက်သွယ်သောအခါမျိုး အပါအဝင်၊ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုသောအခါ သင် စီစဉ်ပေးသော အကြောင်းအရာ၊ ဆက်သွယ်မှုများနှင့် အခြားအချက်အလက်။ ၎င်းတွင် ဓာတ်ပုံ၏တည်နေရာ သို့မဟုတ် ဖိုင်ဖန်တီးနေ့စွဲကဲ့သို့ သင်ပေးသော (မီတာဒေတာကဲ့သို့) အကြောင်းအရာထဲရှိ သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်တို့ ပါဝင်နိုင်ပါသည်၊
 • အခြားလူများက ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုသောအခါ ၎င်းတို့စီးစဉ်ပေးသော အကြောင်းအရာ၊ ဆက်သွယ်မှုများနျှင့် အချက်အလက်။ ၎င်းတွင် သင့်ဓာတ်ပုံကို ၎င်းတို့က မျှဝေသောအခါ သို့မဟုတ် မှတ်ချက်ပေးသောအခါ၊ သင့်ဆီ မက်ဆေ့ချ်ပို့သောအခါ၊ သို့မဟုတ် သင်၏ ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်ကို အုပ်လုဒ်တင်သောအခါ၊ ဆင့်ခ်လုပ်သောအခါ သို့မဟုတ် တင်သွင်းသောအခါကဲ့သို့ သင့်နှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက် ပါဝင်နိုင်ပါသည်၊
 • ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ အခြားအသုံးပြုသူများဖြင့် ပြုလုပ်သော ဆက်သွယ်မှုအချက်အလက်အားလုံး၊
 • သင့်အဖွဲ့အစည်းသို့ ပို့ပေးသည့် အသုံးပြုသူဆက်သွယ်မှုများ၊ တုံ့ပြန်အကြံပြုချက်များ၊ အကြံပြုချက်များနှင့် အယူအဆများ၊
 • ဘီလ်ပို့သော အချက်အလက် နှင့်၊
 • သင် သို့မဟုတ် သင့်အဖွဲ့အစည်းက ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ပလက်ဖောင်းထောက်ကူတွင် ဆက်သွယ်သောအခါ သို့မဟုတ် ပါဝင်သောအခါ သင်က စီစဉ်ပေးသော အချက်အလက်။

၂။ သင့်အဖွဲ့အစည်းက ဤအချက်အလက်ကို ဘယ်လိုအသုံးပြုသလဲ။
သင့်အဖွဲ့အစည်းနှင့် အခြားအသုံးပြုသူများအတွက်နှင့် သင့်အဖွဲ့အစည်းမှ အခြားလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ Facebook က ဝန်ဆောင်မှု စီစဉ်ပံ့ပိုးပေးနိုင်အောင် လမ်းဖွင့်ပေးရန်အလို့ငှာ၊ သင့်အဖွဲ့အစည်းက ပလက်ဖောင်း၏ စီစဉ်သူအနေနှင့် Facebook ဖြင့် ကောက်ယူထားသော အချက်အလက်ကို မျှဝေပေးပါသည်။ ဥပမာများအနေဖြင့် ယင်းအသုံးပြုမှုတွင် ပါဝင်သည်မှာ-
 • အသုံးပြုသူများနှင့် စီမံခန့်ခွဲသူများက ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ၎င်းတို့ဖြင့်ဆက်သွယ်ခြင်း၊
 • သံသယရှိသော လုပ်ဆောင်ချက် သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များ သို့မဟုတ် မူဝါဒများအပေါ် ချိုးဖောက်မှုများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းကဲ့သို့ သင့်အဖွဲ့အစည်းနှင့် အခြားအသုံးပြုသူများအတွက် ဝန်ဆောင်မှု၏ လုံခြုံရေးနှင့် လုံခြုံမှုကို အရည်အသွေးမြှင့်တင်ခြင်း၊
 • သင်နှင့် သင့်အဖွဲ့အစည်း၏ သုံးစွဲမှုအတွေ့အကြုံကို ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ ပြဌာန်းချက်၏ အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် ကိုယ်ပိုင်ပုံစံပြုခြင်း၊
 • ဝန်ဆောင်မှုအတွင်းရှိ တူးလ်များ၊ ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများကို သင့်အဖွဲ့အစည်းအတွက် ချဲ့ထွင်ခြင်း၊
 • ဝန်ဆောင်မှု၏ အော်ပရေးရှင်းအလုံးစုံကို ပိုကောင်းအောင်လုပ်ရန် လူတစ်ဦးတည်းက စီစဉ်ဆောင်ရွက်သော ကိရိယာအမျိုးမျိုးရှိ ဝန်ဆောင်မှုတွင် လုပ်ဆောင်ချက်ကို ဆက်နွှယ်ခြင်း၊
 • ရှိနေနိုင်သော ချွတ်ယွင်းမှုများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပြီး ပြုပြင်ခြင်း နှင့်၊
 • ဝန်ဆောင်မှု ပိုကောင်းအောင်လုပ်ရန် သုတေသနလုပ်ခြင်း အပါအဝင် ဒေတာနှင့် စနစ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။ဝန်ဆောင်မှု ပိုကောင်းအောင်လုပ်ရန် သုတေသနလုပ်ခြင်း အပါအဝင် ဒေတာနှင့် စနစ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။

၃။ အချက်အလက်ထုတ်ဖော်ခြင်း
သင့်အဖွဲ့အစည်းက ကောက်ယူထားသည့် အချက်အလက်ကို အောက်ပါနည်းလမ်းများအတိုင်း ထုတ်ဖော်ပြနိုင်ပြီး၊ ၎င်းတို့မှာ-
 • ဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု၏အစိတ်အပိုင်းကို စီစဉ်ပေးရာတွင် ကူညီသော တတိယပါတီဝန်ဆောင်မှုပေးသူများဖြင့်၊
 • သင်က ဝန်ဆောင်မှုမှတဆင့် ချိတ်ဆက်နိုင်သော တတိယပါတီအက်ပ်များ၊ ဝဘ်ဆိုက်များ သို့မဟုတ် အခြားဝန်ဆောင်မှုများဖြင့်၊
 • ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ လွှဲပြောင်းပေးမှု၊ ကုမ္ပဏီအကြီးနှင့်အသေး လုပ်ငန်းပေါင်းစည်းခြင်း၊ လုပ်းငန်းပေါင်းစပ်၍ လုပ်ငန်းသစ်ထူထောင်ခြင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှုရောင်းခြင်း သို့မဟုတ် ဖြစ်နိုင်တန်ရာနည်းသော ဒေဝါလီခံရခြင်း သို့မဟုတ် လူမွဲစာခံခြင်းကဲ့သို့ များပြားသော ကော်ပိုရိတ်ငွေလွှဲပြောင်းမှုများဖြင့် စပ်လျဉ်း၍၊
 • မည်သူမဆို ၎င်း၏လုံခြုံမှုကို ကာကွယ်ရန်၊ လိမ်လည်မှု၊ လုံခြုံရေး သို့မဟုတ် နည်းပညာကိစ္စများ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် နှင့်၊
 • ဆင့်ခေါ်စာ၊ ရှာဖွေအမိန့်၊ စာချုပ်စာတမ်းစာရင်း ထုတ်ဖော်ပြစေသည့်အမိန့် သို့မဟုတ် အခြားတောင်းဆိုချက် သို့မဟုတ် ဥပဒေအာဏာ သက်ရောက်အောင် အားထုတ်သော အေဂျင်စီမှအမိန့်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဖြစ်သည်။

၄။ သင့်အချက်အလက်ကို ဝင်သုံးခြင်းနှင့် မွမ်းမံခြင်း
သင့်နှင့် သင့်အဖွဲ့အစည်းက ဝန်ဆောင်မှုသို့ အပ်လုုဒ်တင်ထားသည့် အချက်အလက်ကို ဝန်ဆောင်မှုအတွင်းရှိ တူးလ်များ (ဥပမာ သင့်ပရိုဖိုင်အချက်အလက် တည်းဖြတ်ခြင်း သို့မဟုတ် လုပ်ဆောင်ချက်မှတ်တမ်းမှတဆင့် တည်းဖြတ်ခြင်း) အသုံးပြု၍ ဝင်ကြည့်နိုင်သည်၊ အမှားပြင်နိုင်သည် သို့မဟုတ် ဖျက်နိုင်ပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှုမှတဆင့် စီစဉ်ပေးသည့် တူးလ်များကို အသုံးမပြုနိုင်လျှင်၊ သင့်အချက်အလက်ကို ဝင်ကြည့်ရန် သို့မဟုတ် မွမ်းမံရန်အတွက် သင်၏အဖွဲ့အစည်းကို တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်ပါ။

၅။ တတိယပါတီလင့်ခ်နှင့် အကြောင်းအရာ
ဝန်ဆောင်မှုတွင် သင့်အဖွဲ့အစည်းက ထိန်းချုပ်မထားသော တတိယပါတီက ထိန်းသိမ်းထားသည့် အကြောင်းအရာအတွက် လင့်ခ်များ ပါရှိနိုင်ပါသည်။ သင်ဝင်ကြည့်သော ဝဘ်ဆိုက်အသီးသီး၏ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒများကို သင် ပြန်ဆန်းစစ်နိုင်ပါသည်။

၆။ အကောင့်ပိတ်ခြင်း
သင်က ဝန်ဆောင်မူအသုံးပြုခြင်းမှ ရပ်ဆိုင်းလိုလျှင်၊ သင့်အဖွဲ့အစည်းကို ဆက်သွယ်ပါ။ အလားတူပင် သင်က အဖွဲ့အစည်းအတွက် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းဖြင့် အလုပ်လုပ်ခြင်းမှ ရပ်ဆိုင်းလိုက်လျှင်၊ အဖွဲ့အစည်းက သင့်အကောင့်ကို ဆိုင်းငံ့ထားနိုင်သည် နှင့်/သို့မဟုတ် သင့်အကောင့်နှင့်ဆက်စပ်သည့် အချက်အလက်မှန်သမျှကို ဖျက်နိုင်သည်။
အကောင့်ကို ပိတ်လိုက်ပြီးနောက်မှာ ဖျက်ရန်အတွက် ထုံးစံအတိုင်း ရက်ပေါင်း ၉၀ ခန့် ကြာနိုင်သော်လည်း၊ အချို့သော အချက်အလက်ကို အရန်သိမ်းမိတ်တူပုံစံများဖြင့် လက်သင့်ခံနိုင်သော အချိန်ကာလတစ်ခုအတွက် ဆက်လက်ရှိနေနိုင်ပါသည်။ သင်ဖန်တီးပြီး မျှဝေသော ဝန်ဆောင်မှုပေါ်ရှိ အကြောင်းအရာကို သင့်အဖွဲ့အစည်းက ပိုင်ဆိုင်ပြီး၊ ဝန်ဆောင်မှုတွင် ဆက်လက်ရှိနေနိုင်ကာ၊ သင့်အဖွဲ့အစည်းက သင့်အကောင့်ကို သက်ဝင်ခလုတ်ပိတ်လိုက်သည့်တိုင် သို့မဟုတ် အပြီးသတ်ပိတ်လိုက်သည့်တိုင် ဝင်ကြည့်ကောင်း ဝင်ကြည့်နိုင်ပါသည်။ ဤနည်းနာဖြင့်၊ သင်စီစဉ်ပေးသော ဝန်ဆောင်မှုပေါ်ရှိ အကြောင်းအရာသည် သင့်အလုပ်ခွင်ဖြစ်စဉ်ထဲမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော အခြားအကြောင်းအရာအမျိုးအစား (ဆွေးနွေးတင်ပြချက်များ သို့မဟုတ် မီမိုများ) နှင့် ဆင်တူပါသည်။

၇၊ ကိုယ်ရေးလုံခြုမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒတွင် ပြောင်းလဲချက်များ
ဆိုက်အစီအစဉ်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ အပ်ဒိတ်လုပ်သောအခါ အောက်က “အကျိုးသက်ရောက်နေ့စွဲ” ကို ပြင်ဆင်ချက်ထုတ်မည်ဖြစ်ပြီး ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒအသစ်ကို အွန်လိုင်းတွင် တင်ပြပါမည်

၈။ ဆက်သွယ်ရန်
သင့်၌ ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းခွင် လက်သင့်ခံနိုင်သော အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများ ရှိလျှင်၊ သင့်အဖွဲ့အစည်းကို သင့်အဖွဲ့အစည်း၏ စီမံခန့်ခွဲသူမှတဆင့် ဆက်သွယ်ပါ။

အကျိုးသက်ရောက်နေ့စွဲ- မေလ ၂၅ ရက်၊ ၂၀၁၈