သင်၏ Workplace ပို့စ်တွင် ဓာတ်ပုံများနှင့် ဗီဒီယိုများ ထည့်သွင်းခြင်း

Android App အကူအညီ
ကွန်ပျူတာ အကူအညီ
မိုဘိုင်းဘရောက်ဇာအကူအညီ
iPhone အက်ပ် အကူအညီ
iPad အက်ပ် အကူအညီ
ပွဲအစီအစဉ်များ၊ အရေးပါသော နေ့ရက်များကို ဦးစားပေးဖော်ပြရန်နှင့် ဝန်ထမ်းများ၏ အောင်မြင်မှုများကို ချီးမြှင့်ဂုဏ်ပြုရန် သင့် Workplace ပို့စ်များတွင် ဓာတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများနှင့် ပို့စ်ခေါင်းစီးများကို ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။
သင့်ပို့စ်တွင် ဓာတ်ပုံ သို့မဟုတ် ဗီဒီယိုတစ်ခု ထည့်သွင်းရန်
 1. သင့်ပို့စ်ကို စတင်ရန် တစ်ခုခုရေးပါ...ကို နှိပ်ပါ။
 2. ရေးရန်နေရာတွင် ကို နှိပ်ပါ။
 3. သင့်အနေဖြင့် ဓာတ်ပုံ သို့မဟုတ် ဗီဒီယိုကို ပို့စ်အဆုံးတွင် ထည့်သွင်းလိုပါက စာသားအတွင်း ဓာတ်ပုံထည့်သွင်းမယ် သို့မဟုတ် ဓာတ်ပုံများ/ဗီဒီယိုများ တွဲမယ်ကို နှိပ်ပါ။
 4. သင်၏ ဓာတ်ပုံ သို့မဟုတ် ဗီဒီယိုကို ရွေးချယ်ပြီး ဖွင့်မယ်ကို နှိပ်ပါ။
 5. ပြင်ဆင်ရန် သို့မဟုတ် ဓာတ်ပုံများ/ဗီဒီယိုများ ထည့်သွင်းရန် သင့်ပို့စ်၏ အဆုံးပိုင်းရှိ ဓာတ်ပုံများအပေါ် မောက်စ်တင်ကြည့်ပါ။
 6. ကို နှိပ်ခြင်းဖြင့် စာသားများအတွင်း ထည့်သွင်းထားသော ဓာတ်ပုံများကို ဖျက်နိုင်ပါသည်။
 7. ဖြန့်ချိရန် အဆင်သင့်ဖြစ်သောအခါ ပို့စ်တင်မယ် ကို နှိပ်ပါ။
သင့်ပို့စ်တွင် ခေါင်းစီးထည့်သွင်းရန်
 1. သင့်ပို့စ်ကို စတင်ရန် တစ်ခုခုရေးပါ...ကို နှိပ်ပါ။
 2. ရေးရန်နေရာတွင် ကို နှိပ်ပါ။
 3. ခေါင်းစီးဓာတ်ပုံထည့်သွင်းမယ်ကို နှိပ်ပါ။
 4. သင်၏ ခေါင်းစီးဓာတ်ပုံကို ရွေးချယ်ပြီးနောက် ဖွင့်မယ်ကို နှိပ်ပါ။
 5. နေရာကို ချိန်ညှိရန် သင့်မောက်စ်ကို ရွှေ့ဆွဲပါ။
 6. သိမ်းမည် ကို နှိပ်ပါ။
ဓာတ်ပုံ အရွယ်အစားချိန်ညှိခြင်း
သင့်အလင်းစဉ်ပေါ်တွင် ပို့စ်တစ်ခုချင်းစီသည် အလွန်ရှည်လျားနေခြင်းများ မဖြစ်စေရန်အတွက် ဓာတ်ပုံများကို အမြင့်ဆုံးအရှည်ရှိစေရန် အရွယ်အစား ပြန်လည်ချိန်ညှိပါသည်။
သင့်ဓာတ်ပုံများ၏ ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်စီရှိ ဘောင်များကို ဖယ်ရှားနိုင်သည့် ပြီးပြည့်စုံသော ဓာတ်ပုံအချိုးအစားမရှိသော်လည်း ဓာတ်ပုံပေါ်တွင်မူတည်၍ အကြံပြုထားသော အရွယ်အစားများရှိပါသည် -
 • ကန့်လန့်ဖြတ်ပုံများကို ၃:၂ အလျားအနံအချိုး သို့မဟုတ် ၎င်းထက်ကျယ်သောအရွယ်အစားထားရှိရန် အကြံပြုပါထားသည်။
 • ဒေါင်လိုက်ပုံများအတွက် အကြံပြုထားသော အပ်လုဒ်တင်ရန်မှာ ၁၀၀၀ x ၁၃၀၀ px ဖြစ်ပါသည်။
 • လေးဘက်ညီပုံများအတွက် အကြံပြုထားသော အပ်လုဒ်တင်ရန်မှာ ၅၀၀ x ၅၀၀ px ဖြစ်ပါသည်။ Workplace တွင် ခွင့်ပြုထားသည့် အမြင့်ဆုံး အလင်းစဉ် အကျယ်မှာ ၆၈၀ px ဖြစ်သည့်အတွက် လေးဘက်ညီပုံတစ်ပုံကို သင့်လျော်သလို စကေးချလိုက်မည်ဖြစ်ပြီး ဘောင်များ ပေါ်လာနိုင်ပါသည်။
 • Notes သို့ ထည့်သွင်းသည့် မျက်နှာဖုံးဓာတ်ပုံများတွက် ၂၀၄၈ x ၇၅၈ px ကို အကြံပြုပါသည်။
ဒီဆောင်းပါးက အထောက်အကူ ဖြစ်စေခဲ့ပါသလား။
အထောက်အကူ ဖြစ်စေခဲ့သည်
မကြိုက်ပါဘူး